Cho thuê căn hộ Vinhomes Tân Cảng 4 phòng ngủ view sông

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Square m2
Bed room phòng
Phòng tắm phòng

Cho thuê căn hộ Vinhomes Tân cảng 3 phòng ngủ vew sông

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Square m2
Bed room phòng
Phòng tắm phòng

Căn hộ 3 phòng ngủ Vinhomes Central Park tháp park 3 cho thuê

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Square m2
Bed room phòng
Phòng tắm phòng

Căn hộ 4 phòng ngủ Park 3 Vinhomes Central Park cho thuê

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Square m2
Bed room phòng
Phòng tắm phòng

Cho thuê căn hộ Park 2 Vinhomes Central Park 4 phòng ngủ

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Square m2
Bed room phòng
Phòng tắm phòng

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ Park 2 Vinhomes Central Park

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Square m2
Bed room phòng
Phòng tắm phòng

Căn hộ 4 phòng ngủ Park 2 Vinhomes Central Park cho thuê

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Square m2
Bed room phòng
Phòng tắm phòng

Cho thuê căn hộ 4 phòng ngủ Park 1 Vinhomes Central Park

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Square m2
Bed room phòng
Phòng tắm phòng

Cho thuê căn hộ 3 phòng ngủ Park 1 Vinhomes Central Park

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Square m2
Bed room phòng
Phòng tắm phòng

Căn hộ 4 phòng ngủ Park 1 Vinhomes Central Park Cho thuê

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Square m2
Bed room phòng
Phòng tắm phòng
0901444132