ĐỊNH MỨC 1777-ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN PHẦN LẮP ĐẶT, THÔNG TIN CẦN THIẾT DÀNH CHO NHÀ THẦU VÀ CHỦ ĐẦU TƯ.

 1. Định mức 1777 là gì? Định mức có những loại nào, Do cơ quan nào ban hành.

Định mức kinh tế kỹ thuật (gọi tắt là định mức) là mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1 tấn cốt thép,…từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự toán bao gồm 

 1. Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác.

 2. Mức hao phí nhân công: Là số lượng ngày công lao động của công nhân trực tiếp; tương ứng với cấp bậc công việc để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác.

 3. Mức hao phí xe máy thi công: Là số lượng ca xe máy trực tiếp sử dụng để hoàn thành một khối lượng đơn vị công tác.

Các phần định mức phổ biến hiện nay: 

Định mức do Bộ xây dựng ban hành bao gồm các phần định mức phục vụ các công tác xây dựng cơ bản bao gồm:

 • Định mức xây dựng.

 • Định mức lắp đặt 

 • Định mức sửa chữa 

 • Định mức thí nghiệm vật liệu.

 • Các định mức về công ích đô thị: Cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, môi trường.

 • Các định mức chuyên biệt khác như: Định mức bảo dưỡng đường bộ,  định mức sử dụng tro xỉ.

Định mức chuyên ngành do cán bộ, nhành khác ban hành.

Ngoài bộ xây dựng thì các bộ, ngành khác cũng ban hành các định mức chuyên ngành của mình như điện, viễn thông, thủy lợi. Các cơ quan này ban hành các bộ định chuyên ngành riêng cho lĩnh vực của mình. Một số định mức chuyên ngành thường gặp như: 

 • Định mức đường dây và trạm biến áp.

 • Định mức thí nghiệm điện.

 • Định mức thủy lợi.

 • Các định mức viễn thông.

 • Định mức tu bổ công trình văn hóa.

Vai trò của định mức kinh tế kỹ thuật 

 • Về quản lý vi mô.

Vì năng suất lao động là mục tiêu quan trọng nhất ĐMKT-KT đóng vai trò chủ yếu nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tổ chức sản suất và quản lý lao động, thiết lập kế hoạch sản xuất hợp lý.

 • Về quản lý vĩ mô.

ĐMKT-KT hướng doanh nghiệp đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả, từ đó tạo được sự cạnh tranh và xây dựng thương hiệu trên thị trường.

 1. Định mức 1777, Định mức dự toán xây dựng công trình – phần lắp đặt.

Định mức dự toán xây dựng công trình -  phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm (sau đây gọi là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1 m2 bảo ôn ống, 1m khoan v.v…từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt ( kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công – nghiệm thu; mức cơ giới hóa hóa chung trong ngành xây dựng, trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng ( các vật tư mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến v.v…)

 1. Nội dung định mức dự toán.

Định mức dự toán bao gồm:

 • Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ ( không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy ,óc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.

Mức hao phí vật liệu đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công.

 • Mức hao phí lao động: 

Là số ngàng công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác lắp đặt và công nhân phục vụ lắp đặt. 

Số lượng ngày công đã bao gồm cả công lao động chính, lao động phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công. 

Cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác lắp đặt.

 • Mức hao phí máy thi công:

Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lăps đặt.

 1. Kết cấu tập định mức dự toán.

 • Tập định mức dự toán trình bày theo 2 nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất bao gồm 4 chương:

Chương I : Lắp đặt hệ thống điện trong công trình.

Chương II : Lắp đặt các loại ống và phụ tùng.

Chương III : Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị.

Chương IV : Khai thác nước ngầm.

 • Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt tại thành phần công việc, Điều kiện Kỹ thuật, Điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt.

 • Các thành phần hao phí trong Định mức dự toán được xác định theo nguên tắc sau :

+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.

+ Mức hao phí của vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % tính trên chi phí vật liệu.

+ Mức hao phí lao động chính và lao động phụ thuộc được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp lắp đặt.

+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.

+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

 1. Hướng dẫn áp dụng.

 • Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá lắp đặt công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép,…áp dụng theo định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng.

 • Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong mỗi Chương của tập Định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, Điều kiện và biện pháp thi công.

 • Chiều cao ghi trong định mức dụ toán là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ≤  4m, nếu thi công ở độ cao >4m được áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển lên cao như quy định trong định mức dự toán xây dựng công trình- phần xây dựng.

 • Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hòa không khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng định mức lắp dựng, tháo dỡ, đan giáo thép công cụ trong tập định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng.

 • Chúng tôi mong rằng với bài viết của chúng tôi sẽ giúp các nhà thầu cũng như chủ đầu tư nắm rõ được thông tin về định mức cũng như định mức 1777 để thực hiện dự án của mình một các tốt nhất.

0901444132